Friday, June 11, 2010

BM'nin iç savaş müdahale taslağını ele geçirdik

BM Güvenlik Konseyi bünyesinde oluşturulan ve geçici üyelerden gizli tutulan bir alt komisyonun, Türkiye'de çıkabilecek olası bir iç savaş durumunda, BM Barışgücü'nün müdahalesiyle sağlanabileceği öngörülen yönetim dağılımına ait harita taslağı, taslağın yanlışlıkla BM'ye ait bir internet sitesine konulup, dakikalar içinde kaldırılması sırasında, Haber Korsanı tarafından ele geçirildi.


Ankara duvarı... İstanbul Özerk Bölgesi...

Taslağa göre, güneydoğuda Kürt yerleşiminin yoğun olduğu iller Kürdistan bayrağı ile ilişkilendirilerek ayrı bir yönetim bölgesinin birimleri haline getirilirken, İstanbul, BM kontrolünde bir özerk bölge olarak gösteriliyor. Geri kalan illerin, CHP ve AKP'nin seçmen yoğunluğuna göre iki ayrı yönetim bölgesi arasında toplandığı, Ankara'nın ise bu iki yönetim bölgesi arasında paylaştırıldığı görülüyor. Ankara'nın şehir merkezini bölen kırmızı hat, Berlin Duvarı'nı çağrıştıran bir "Ankara Duvarı"nın başkenti ikiye ayırabileceği şüphesini doğuruyor.

CHP'ye Nazi yakıştırması

Haritada temsili olarak kullanılan bölge bayrakları bulunuyor. AKP seçmen bölgesine ayrılan yönetim bölgesine yeşil bir Osmanlı donanma bayrağı yakıştırılırken, CHP seçmen bölgesi için kullanılan bayrak, Nazi bayrağına benziyor ve gamalı haç yerine hilal sembolü kullanılarak oluşturulmuş bir "gamalı hilal" işaretini içeriyor. Kürdistan bayrağı olarak kullanılan bayrak ise, kullanımı şu anda Türkiye, Suriye ve İran'da yasak olan, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Kürtlerin bağımsızlık talepleriyle ortaya çıkmış, Wikipedia'ya göre Kürtlerin resmi bayrağı olarak kabul gören bayrak:

Birleşmiş Milletler sessiz

BM'den, konuyla ilgili resmi bir doğrulama ya da yalanlama haberi gelmezken, adının açıklanmasını istemeyen BM içinden bir kaynak, bu haberi doğrulayamayacağını, ancak bu tür senaryoların, çok çeşitli durumlarda, sıcak gelişmelerin yaşandığı her bölge için, önceden hazırlıklı olabilmek adına yıllardır yapılageldiğini, ve bu tür çalışmaların, BM Güvenlik Konseyi'nin tanımlanmış görevlerine dahil olduğunu belirtti. Kaynağa göre, tüm BM üyelerinin de onayı ile yürürlüğe konmuş olan konsey yönetmeliklerinde, bu tür çalışmaların, gerekli görüldüğü takdirde, sadece daimi üyeler arasında gizlilikle yürütülebilmesine de olanak verilmiş.

BM yetkilisi, gayrıresmi açıklamasında, seçilen bayrakların ciddiyetle seçilmemiş geçici temsili semboller olarak görülmesi gerektiğini, böyle bir müdahale durumunda, bu bayrakları, her yönetim biriminin, kendi demokratik yapısı içinde kendisinin belirlemesine BM'nin zaten izin vereceği görüşünde olduğunu belirtti. CHP seçim bölgesine ayrılan yönetim biriminin bayrağının Nazi bayrağına olan benzerliğine dikkati çekildiğinde, BM yetkilisi, bunun, CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'den çıkartılması, Avrupa Parlamentosu'ndaki muhabir üyeliğinin de, sosyalist gruptan milli muhafazakar gruba kaydırılması konularının konuşulduğu bir sırada normal karşılanması gereken, bir çeşit "inside joke" olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Komplo değil

Yetkiliye, bu taslağın, gündemdeki olaylarla birlikte büyük bir planın parçası olup olamayacağı sorulduğunda, yetkili, bunun bir plan değil, bölgedeki doğal akışın Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemesi durumunda, kendisi de bir BM üyesi olan Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliğini, böyle bir olası durumda sağlayabilmek için yapılmış bir çalışmadan öte olamayacağını, bu taslağın doğruluğunun ise zaten şüpheli olduğunu belirterek görüşmeye son verdi.

Türkiye'den tepkiler

Türkiye'deki tüm makamlar ve partiler konuyu ciddiye almayıp sessiz kalırken, bazı milletvekilleri, isimlerinin kullanılmasına izin vermeden yaptıkları açıklamalarda görüşlerini bildirdi.

AKP'den gelen sesler, AKP vekillerinin, böyle bir şeyi mümkün görmediği, bu belge gerçek ise de parti yönetimi tarafından sorumlulardan mutlaka hesap sorulacağına güvenlerinin tam olduğu yönünde.

Bazı CHP vekilleri, yine gayrıresmi olarak yaptıkları açıklamalarda, bu haberin provokasyon amacıyla gündeme getirilip, CHP'yi halka kötü göstermek maksadı taşıdığını, kaynağı olarak gösterilen BM internet sitelerine dair de yeterli açıklama yapılmamış olmasının, haberin "uydurma" olduğu yönündeki şüpheleri artırdığını, ve haber kaynağının bulunup yargılanması gerektiği görüşünde olduklarını söylerken, birkaç CHP'li vekil ise, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen malum güçlerin, ordunun sesini kısıp yargıyı ele geçirdikten sonraki son darbe olarak böyle bir proje hazırlamış olduklarını zaten tahmin ediyor olduklarını açıkladı.

Diğer partilerden henüz konuyla ilgili yorum yapan olmazken, MHP'li vekillerin, Türk internet sitelerinde haberle birlikte kullanılan haritada yer verilmiş yasaklı Kürdistan bayrağı ile ilgili suç duyurusunda bulunacakları yönünde haberler geliyor.